Göğüs Hastalıkları

VATS (Video Yardımlı Toraks Cerrahisi) Ameliyatları

 • VATS Lobektomi
 • VATS bilobektomi
 • VATS wedge rezeksiyonları
 • VATS Timektomi
 • VATS mediastinal kitle rezeksiyonları
 • VATS Plevra Biyopsisi, plevrektomi dekortikasyon, büllektom
 • VATS Lenf Nodu Biyopsileri, akciğer biyopsileri
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

 • Astım
 • Tüberküloz
 • Akciğer kanseri
 • Akciğer zarı kanserleri
 • Trakea segment rezeksiyonları
 • Trakeal stent uygulaması
 • Nefes borusu tümörü
 • Aşırı el terlemesi

Bilgi ve randevu almak için: info@medigosaglik.com & 0 212 550 02 20