Üroloji

I- Endoüroloji ve Laparoskopik Cerrahi

 • Kapalı antireflü ameliyatları
 • Kapalı prostat ameliyatları
 • Kapalı mesane tümörü ameliyatları
 • Fleksibl ve semirijit üreterorenoskopi ve endoskopik taş cerrahisi
 • İnternal üretrotomi
 • Perkütan (kapalı) Böbrek taşı cerrahisi
 • Üretral stent uygulamaları
 • Üretral kollajen vb., İnjeksiyonlar
 • Sistoskopi
 • Üreteral stent yerleştirilmesi ve çıkartılması

II- ESWL (Taş kırma)

 • Böbrek Taşları
 • Üreter Taşları
 • Mesane taşları
 • Peyroni Hastalığı