Kardiyoloji

kardiyo

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

Yetişkin Kalp Damar Cerrahisi

  • Aort Anevrizması
  • Aort Kapak Hastalıkları
  • Damar Hastalıkları
  • Kalp Kapak Hastalıkları
  • Koroner Arter Hastalığı
  • Koroner By-Pass Cerrahisi

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

Çocukluk yaşında en sık görülen ve tüm doğumsal kalp hastalıklarının %15-20’sini oluşturan doğumsal kalp hastalığı Ventriküler Septal Defekttir (VSD).

Ventriküler Septal Defektin tanı ve tedavisi

VSD’den fizik muayenede üfürüm duyulması ile şüphelenilir. Bu çocuklarda sık akciğer enfeksiyonu ve kilo alamama şikayeti aile tarafından belirtilir. Ekokardiyografi ile kesin tanı konulur. Gerekirse anjiyografi de yapılır. VSD çok küçük değil ise tedavisi cerrahidir. Genellikle hastanın şikayetlerine göre bir yaşın altında ameliyat edilir. VSD kapatılır. Cerrahi risk %3’ün altındadır. Riskin daha yüksek olduğu vakalar; birden çok VSD olan ve geç başvurmaya bağlı ciddi akciğer problemi görülen hastalardır.

Bilgi ve randevu almak için: info@medigosaglik.com & 0 212 550 02 20