Saç ekimi

sacekimi

FUE (Follicular Unit Extraction) Yöntemi; İzsiz-Dikişsiz Saç Ekim Yöntemi, FUT (Follicular Unit Transplantation) Tekniği; Dikişli Saç Ekim Yöntemi

Saçlar

Saçlarımız, başımızın doğal ve güzel bir örtüsüdür. Kişi imajının bir parçasıdır ve görüntüyü tamamlar. Saçsız bir baş yapraksız bir ağaç gibidir.

Saçsızlık bir seçim değildir. Hiç kimse güzelim saçlarının dökülmesini istemez. Saçların dökülmesi belki can yakmaz ama can sıkar. Bedenden çok ruhu yaralar. Psikolojik ve sosyal sorunlara sebep olur. Özgüven ve başarıyı olumsuz etkiler.

 

sacicerik

Beklenti

Hastalarımız ellerinde geçmiş yıllara ait saçlı resimleri ile üzgün ve mutsuz bir ruh hali içinde bizlere gelirler. Tıpkı uzanıp dokunamadığımız geçmişten bize göz kırpan gökteki yıldızlar gibi dökülmüş saçlarını parmaklarının arasında tekrar hissetmek istediklerini söylerler.

Biz onların bu sorunlarına çözümler üretiyoruz. Samimi ve gerçekçi beklenti içinde olan hatalarımıza dökülmüş alanın durumuna göre; onları tatmin ve mutlu edecek alternatifler sunmaya çalışıyoruz.

Saç Dökülmesi

Bu soruya bilimin kesin olarak verebileceği bir cevabı bulunmamaktadır. Tıpkı sigaranın kanser oluşumunda rol almasını bilmemize rağmen her sigara içenin kanser olmaması gibi. Bununla birlikte bu konuda suçlanan en önemli etkenler genetik faktörlerdir. Bu gen anne veya babadan alınabilir. İnsanın en önemli mirası kalıtım yoluyla atalarından aldığı genleridir. Genlerimiz kaderimizdir. Onlarda bizden önceki atalarımızın, bizim ve bizden sonraki çocuklarımızın yaşam programları yüklüdür. Zaman ilerledikçe hayat bize bunları sunar. Kromozomlardaki genler aslında bir matematik bilimidir. Matematikteki 2×2=4=2+2 mantığı genlerin okunmasında biraz farklı yorumlanır. Burada durum 2×2=1-9=2+2 şeklinde yorumlanabilir.

Androgenetik saç dökülmesinden tek başına sorumlu olan gen veya gen kümesi henüz keşfedilememiştir. Androgenetik saç dökülmesinde suçlanan ikinci önemli etken hormonal faktörlerdir. Androgenetik saç dökülmesinin oluşum mekanizmalarında rol oynayan hormonlar androjenler olarak da adlandırılan erkeklik hormonlarıdır. “Androjenler nasıl kellik yapar?” sorusunun cevabını vermek çok da kolay değildir. Androjenler pek çok yaşamsal mekanizma üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Etkilerini diğer hormonlar gibi hücre zarı üzerindeki veya hücre içindeki reseptörlere bağlanarak gerçekleştirirler. Bir saç kökünü farklı türden androjenler etkileyebilir ve vücudun farklı bölgelerindeki saç kökleri aynı androjene farklı cevaplar verebilir. Örneğin, koltuk altındaki kılların büyümesini sağlayan androjenler, kafa derisindeki saçların dökülmesine neden olmaktadır.

Saç dökülmesi sürecinde iki tip androjen rol oynar. Bunlar testosteron ve dihidrotestosterondur (DHT). Dihidrotestosteron adından da anlaşılacağı üzere bir testosteron türevidir. 5-Alfa redüktaz enziminin görevi göreceli olarak inaktif olan testosteronu, daha aktif bir formu olan dihidrotestosterona çevirmektir. DHT saç kökleri üzerindeki her tip androjen reseptörüne kolaylıkla bağlanıp kuvvetli etkisini gösterebilir. Testosteronun da saç kökleri üzerinde etkisi vardır, fakat bu DHT`ninkinden çok daha zayıf bir etkidir. Dolayısıyla saç köklerinin içinde ve çevresinde, özellikle dermal papillada çok sayıda bulunan 5-alfa redüktazın androgenetik saç dökülmesi sürecinin anahtar enzimi olduğu söylenebilir. Bu iki hormonun saç köklerindeki reseptörleriyle etkileşmeleri kafa derisini kaplayan saçlarda bir takım değişimlere neden olur. Zaman içinde terminal saçların büyüme (anajen) evreleri kısalır. Katajen (ara) ve telojen (dinlenme) evrelerinin sürelerinde bir değişiklik olmadığından, sonuç olarak dinlenme dönemindeki saç köklerinin sayısı ve oranı artar. Katajen ve telojen dönemindeki köklerin normalde %10 olan oranı %20`ye çıkar. Daha fazla saçın dinlenme döneminde olması da, daha fazlasının dökülmesi sonucunu doğurur. Etkilenen saç kökleri kısalır ve incelir. Bunun sonucu olarak buralardan daha ince, kısa ve zayıf saçlar çıkar.

Her erkek ve kadında androjen hormonları ve bunların reseptörleri mevcut olduğu halde niçin herkeste saç dökülmesi görülmediği sorulabilir. Bu sorunun gerçekten tatmin edici bir cevabı yoktur. Yine de bazı fikirler öne sürülmektedir ve bunların başlıcalarına aşağıda kısaca değinilmektedir: Androgenetik saç dökülmesi olan kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörlerinin sayısı normalden fazladır. Bunun sonucu olarak kanlarındaki androjen düzeyi normal olmasına rağmen, androjenler bu kişilerin saç folikülleri üzerinde daha belirgin bir etki yaratmaktadırlar. Saçı dökülen kişilerin saç köklerindeki androjen reseptörleri normalden daha hassastır. Bu da kanda normal düzeyde bulunan androjenlerin saç köklerini daha fazla etkilemesine neden olmaktadır. Saçların döküldüğü bölgelerde 5-alfa redüktaz enziminin aktivitesi daha yüksektir. Dolayısıyla buralarda daha fazla testosteron dihidrotestosterona çevrilmektedir. DHT`nin testosterona oranı ne kadar büyük olursa saç dökülmesi de o kadar hızlı olur.

Yaşam kalitesi ve yaşlanma; saç dökülmesini etkiyen bir diğer faktördür. Kişilerin normal uyku düzeneği ve beslenme dengesinden çalışma ve yaşam standartlarını sürdürmesi sonucu vücudun kendini yenileme yeteneğini kaybederek normalden çok daha düşkün ve yıpranmış bir hale gelmesi ile oluşur. Yaş ise bunu tetikler. Deri hastalıkları, mantar ve yağ salınım rahatsızlıklarının tamamında saç dökülmesi görülebilir. İlaç kullanmaya bağlı dökülmeler; kemoterapik ilaçların ve troit gibi, hormon replaesman ilaçlarının kullanımına bağlı dökülmeler olabilir. Dahili hastalıklar; kanser gibi sistemik etkileri olan hastalıklar sonrasında saç dökülmesi görülebilir. Travmalar, yanıklar, fiziksel yaralanmalara, radyasyona maruz kalan kişilerde saç dökülmesi olabilir.

Çözüm

Dökülen saçları geri kazanmanın tek yolu saç ektirmektir. Saç ekimi estetik cerrahın yönetiminde bir ekiple yapılır. Saç ekiminde iki yöntem kullanılmaktadır. Halk arasında dikişsiz yöntem olarak da bilinen FUE de özel bir alet ile ense bölgesinden saç kökleri teker teker alınır. Dikişli yöntem olan FUT da ise ense bölgesinden iki kulak arasına denk gelen yerden bir saçlı deri parçası çıkarılır. Bu saçlı deri parçasındaki saç kökleri teker teker birli ve ikili saç köklerine ayrılır. FUT tekniğinde, çıkarılan deri parçasının yeri uygun estetik yöntemle dikilir. İyileştikten sonra ameliyat izi dışarıdan fark edilmez. FUE ve FUT yöntemlerinin saçsız alana ekim şekli aynıdır.

FUE Saç Ekim Tekniği (Follicular Unit Extraction= Saç Kökü Çıkarma), İzsiz Saç Ekim Yöntemi

Dünyada ve Türkiye’de uygulanan son saç ekimi tekniği olan FUE (Follicular Unit Extraction) hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi işlemidir. FUE ile tüm saç ekimi işlemlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir. Saç ekiminde uygulanan diğer teknik olan FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler(greftler) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. FUE’de donör yani verici alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede bir iz kalmaz. Hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan, günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. FUE’de ve FUT’ta çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır. Saçsızlık yani saç dökülmesi problemi 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birini tamamen saçlarını kaybetmesi olarak etkileyen ve tüm erkeklerin hayatları boyunca en azından saçların seyrelmesi olarak hayatını kısmen etkileyen, kişiyi hem fiziksel hem de etkileri açısından ruhsal bir sorundur.

FUE Avantajları ve Yapılışı

Operasyondan sonra zaman zaman başın tamamı tıraş edilmek isteniyorsa FUE tedavisi uygundur. Çünkü FUT ile saç ekimlerinde ense bölgesinde ince bir şerit halinde iz kalır. Eğer saç 0’a veya 1’e vurulmazsa iz belli olmaz ancak 0’a veya 1’e vurulursa iz belli olur. Eğer kapatılacak alan az ise yani dökülme yeni başladıysa genellikle FUE tekniği tercih edilmektedir. Mesela şakak açıklıkları, yanık iz tedavisi gibi tedavilerde FUE tercih edilmektedir. Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek hastalar geniş skar geliştirme eğiliminde olduklarından FUE tercih edilir. Önce ense saçlarının tıraş edilmesi ile başlanır. Diğer yönteme göre daha geniş bir alan hazırlanması gerekir. Köklerin alınacağı bölge lokal anestezi yapılarak uyuşturulduktan sonra çok ince iğnelerle köklere tek tek girilerek çıkarılır. Bu metod ile elde edilen greftler foliküler ünitelerden oluşmaktadır ve üzerinde bir işlem yapılmasına genellikle gerek yoktur.

FUT Tekniği (Follicular Unit Transplantation= Saç Kökü Nakli), Dikişli Saç Ekim Yöntemi

FUT tekniğinde “Follicular Unit Transplantation” hastanın hayat boyu dökülmeyen sağlıklı ense bölgesindeki saç kökleri kullanılır. Bu alan alınacak şerit kadar tıraş edilir. Daha sonra lokal anestezi ile uyuşturulur. Bundan sonra dokunma ve çekmeleri hisseder fakat ağrı duymazsınız. Buradan ince bir şerit saçlı deri alınır. FUT Yöntemine dikişli saç ekim tekniği de denebilir. Alınan bu parçadaki saçlar birli ve ikili greftlere (saç kökü) ayrılır. Bu greftlerin ekim yapılıncaya kadar hücre suyu içinde canlı tutulması gerekir. Ayrıştırma ve ayrıştırılmış hücrelerin ekim bölgesine nakledilmesi işlemlerinin kısa sürede yapılması gerekir. Bu nedenle birkaç kişilik cerrahi bir ekibin bu müdahaleyi birlikte yapması gerekir. İlgili sağlık ekibinden bir kişi bu ayrıştırma işlemini yaparken, diğer bir kişi de hastanın saç ekimi yapılacak kısımlarını yine lokal anestezi ile uyuşturur. Uyuşma tam sağlandıktan sonra özel aletler yardımıyla saç köklerinin yerleştirileceği küçük delikler açılarak kanallar hazırlanır. Bu sürecin sonunda, ayrıştırılan saç kökleri önceden açılan deliklere yerleştirilir. Bu aşama saç ekiminde çok önemlidir. Eğer saç ekimini gerçekleştiren sağlık ekibi, uzman değillerse saçlarınızı gelişi güzel, uzadıkları zaman size yokluklarından daha fazla huzursuzluk verebilecek şekilde çıkabilirler. FUT ile Saç ekimi ekilecek saç kök sayısına göre 4 ile 6 saat sürebilmektedir. Hasta bu işlem sırasında mola verilerek açıyı kahvesini içebilir, yemek yiyebilir, tuvalet ihtiyacını karşılayabilir. Televizyon izleyip müzik dinleyebilir.

FUT Avantajları ve Öneriler

Saç gruplarının kendi doğal yapısına zarar verilmez. Bu maksimum büyümenin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Alıcı alanda açılacak kanalların da çok daha küçük olmasını sağlar. Bu da yapılacak ekimin doğala en yakın ve daha sık olmasını temin eder. Kanalların küçük açılması kan dolaşımını yani beslenmeyi bozmadığı için ekilen greftlerde maksimum büyüme sağlanır. Bu yöntemle daha sık ekim olanağı elde edilmektedir. Stereoskopik mikroskoplar altında yapılan FUT tekniğinde, saçın dışındaki doku üniteye zarar verilmeden tıraşlanarak atılır. Böylece ekim için oldukça ince sadece saç içeren, dokusu zarar görmemiş greftler hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan greftleri saçın doğal duruşuna dikkat edilip uygun ekim yapılarak istenilen şekilde yönlendirmek mümkündür. FUT tekniğinde kanalların küçük açılması dokudaki elastik kollagen liflerin korunmasını sağlar. Bu da ekim sonrası greftin kanala yerleşmesi ve daha hızlı bir oksijenasyon sağlanması açısından önemlidir. FUT tekniğinde kanallar slit adını verdiğimiz çok ince çizikler halinde açılır. Burada eski makrogreft tekniğinde olduğu gibi bir doku çıkarma sözkonusu değildir. Slit tekniği ile mevcut saçların aralarına etraftaki saç köklerine hiç zarar vermeden girmek mümkündür. Böylece tam dökülmemiş saçlarda sıklaştırma yapmak da kolaylaşır.

Greft ihtiyacının yüksek olduğu Norwood- 3 üzerindeki dökülme dereceleri için FUT tekniğini önermekteyiz. Yüksek greft sayılarında ilk bir veya iki seans FUT ile yapılıp halen ekime ihtiyaç duyulduğunda FUE metoduna geçmemiz size zaman ve en önemlisi fiyattan tasarruf etmenizi sağlar.

Ameliyata Hazırlık

Görüşme ve Yapılacak Tekniğin Seçilmesi

Doktorunuz sizi dinleyip, sizin istek ve beklentilerinizi dikkate alarak size en uygun tekniği veya teknikleri önerir. Buna doktorunuzla birlikte karar verirken samimi ve gerçekçi olursanız sonuçtan memnuniyetiniz artacaktır. Saç ekimi sonuçta kişinin kalan saçlarının dengeli bir şekilde yeniden dağıtılması işlemidir. Dökülen alanınız ne kadar az ve kalan saçlarınız ne kadar çok ise sonuç o kadar mükemmel olacaktır. Vücut kıllarından ve sakaldan ekim yapılsa bile bu hiçbir zaman saçın yerini tutmamaktadır.

Saç Ekimi Cerrahiye Hazırlık Aşaması

Cerrahi öncesi dönemde doktorunuz tarafından, nasıl bir hazırlık yapacağınız, neleri yemeniz ve içmeniz gerektiği, almanız ya da bırakmanız gereken ilaçlar size anlatılır. Bu önerilere dikkatle uyarsanız sonuçlar sizin için daha yüz güldürücü olacaktır.

Ameliyat Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Ameliyattan önce ASPİRİN kullanmayınız. Eğer kullandıysanız bu konuda bizleri uyarınız. 15 gün önceden kullandıysanız bizleri zaten etkilemeyecektir, aksi takdirde ekimi işleminizin süresi uzayacaktır. Sigara içilmesi bizim işlemimizi etkilemez. Stresinizi atma yolunuz buysa vereceğimiz aralarda da içebilirsiniz. Vitamin kullanıyorsanız 3 gün önce kesiniz. Aldığınız ilaçları mutlaka belirtiniz. Alerjiniz varsa bizlere iletmeniz önlem almamızı kolaylaştıracaktır. Eğer bildiğiniz bir hastalığınız varsa veya geçirdiyseniz mutlaka belirtiniz. İşlem öncesi gece rahat bir uyku uyumanız yeterlidir. İşlem öncesi mutlaka hafif bir kahvaltı yapıp geliniz. İşlem öncesi ve sonrası kontrollerde resminiz çekilecektir. Ancak bu resim onayınız olmadan hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.

Ameliyat

Saç ekimi lokal anestezi altında yapılan basit bir operasyondur. Ama konu insan sağlığı ve özen isteyen estetik olduğuna göre özel bir ilgi gereklidir. Mutlaka hastane ortamında; Estetik Cerrahlar ve işinin ehli ekiplerce yapılmalıdır. Size AİDS ve sarılık gibi hastalıkların bulaşmaması için ortam ve aletler steril(mikropsuz) olmalıdır. Saç nakli genellikle kendinizi daha rahat ve konforlu hissetmeniz için hasta isteğine bağlı olarak sedasyon (damardan birtakım ilaçların verilerek hastanın sakinleştirilmesi) altında lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Eğer hasta kendisini rahat hissediyorsa sedasyon gerekli değildir. Deriniz uyuştuktan sonra ağrı duymazsınız. Fakat işlem esnasındaki basıncı ve çekme kuvvetlerini hissedebilirisiniz. Saç ekimi, yapılan işlemin büyüklüğüne göre 4 ile 8 saat kadar sürer. Siz bu işlem sırasında uyanık olursunuz. Bu işlem sırasında plajda güneşlenir gibi televizyon izleyip, müzik dinleyebilirsiniz. Verilecek aralarda çayınızı içebilir, yemek yiyebilir ve tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Ameliyat Sonu Bakım

Yapılan cerrahi işlemin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre cerrahi sonrası hissettikleriniz değişir. Gerginliğe ya da yapılan ameliyata bağlı ağrı genellikle olmaz. Eğer olursa da hafiftir ve ağrı kesicilerle rahatlıkla ortadan kaldırılabilir. Başınızı öne eğerseniz yüzünüzde şişlik oluşabilir fakat bu geçicidir. Genelde bandaj kullanılmaz ancak olursa ilk günden sonra çıkartılır.

Saç ekiminden 24 saat sonra kişi seyahat edebilir.

Ameliyattan sonra 3. günde çok nazik bir şekilde saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Kabuklanmaları engellemek için üçüncü günden onuncu güne kadar saçlarınızı her gün yıkamanız gerekir. Eğer FUT tekniği kullanılmışsa 15. gün dikişleriniz alınır. Zorlu aktiviteler sonrası saçlı deriye olan kan akımı artacağından nakil ya da ekim yapılan alanlarda veya dikiş hattınızda kanama olabilir, bu yüzden 3 hafta kadar zorlu egzersizlerden kaçınmanız gerekir. Bazı doktorlar, cerrahiden 10 gün geçmeden cinsel aktiviteyi de önermezler. Şundan emin olabilirsiniz ki hızla iyileşeceksiniz. Bu süre içinde özellikle de ilk ayda doktorunuz sizi çeşitli aralıklarla kontrole çağıracaktır. Sizin yapmanız gereken önerilen şeyleri ihmal etmemeniz ve kontrolleri aksatmamanızdır.

Yeni Saçlar

Operasyon sonrasında ekim alanında kırmızı kabuklanmalar görülür. Hasta saç ekimi operasyonu yapıldıktan 3 gün sonra günde bir kez başını yıkayarak bu kabuklanmayı önler. 7-15 gün içinde kabuklar tamamen dökülür ve ekim alanı iyileşir. Bu kabuklarla beraber, saç nakli yapılan hastaların %80’ de cerrahiden yaklaşık 3 hafta sonra ekilen saçlarının tamamı veya bir kısmı dökülür. Böylece hasta 15 gün ile 1 ay içinde ekim öncesi görünümüne döner. Unutulmamalıdır ki bu durum normaldir ve her zaman geçicidir. Yeni saçlar 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5 ve 6’ncı aylarda görülür. Daha sonraki dönemde her ay yüzde 10’luk bir artış olur ve ekilen saçların yüzde 90’ı operasyondan 9 aydan sonra ortaya çıkar. Kalan yüzde 10’u da 1 yıla kadar çıkmaya devam eder. Tüm saç ekimin sonucu 1 yılda alınmış olur. Saçlarınızın her ay yaklaşık 1’er cm uzayacağını hesaplayabilirsiniz.

Sonuç

Saç ekiminde kök kaybı uygulanacak tekniğe göre değişmektedir. FUT ile yapılan ekimlerde saç kaybı ortalama %15, FUE de ise %10 dur. Bunun dışında oluşabilecek kayıplar doktorun ve ekibin uygulama hatasından veya hastanın saç ekiminden sonra ekim bölgesini iyi koruyamamasından kaynaklanır. Saç ekimi işinin uzmanı olan deneyimli kişiler tarafından yapılırsa sonuç hastayı memnun edebilir. Ekilen saçlar, dökülmemeye kodlanmış bölgeden alındığı için ömür boyu dökülmesi beklenmez. Ekilen bu saçlar, alındıkları yerde olduğu gibi normal yaşam döngüsünü sürdürürler.

Saçlarınızın dökülmesi canınızı sıkmasın! Başınız saçsız kalmasın!

Dökülen saçları geri kazanmanın en etkili yolu saç ektirmektir. Ekilen saçların ömür boyu dökülmesi beklenmez. Şekilde olduğu gibi resimlerinizi çekip bize gönderebilirsiniz.

Bu sizi görüp muayene etmek gibi olmaz; ama sizin hakkınızda bir fikir edinmemizi sağlayabilir. Böylece size aydınlatıcı bilgiler sunabiliriz. Resimlerinizi, aşağıdaki e-mail adresini tıklayarak ya da posta kutunuza yazarak gönderebilirsiniz.

SAÇ EKİMİ ONLINE KONSÜLTASYON BAŞVURU FORMU